Erasmus+ projekto „Kaip auginti išradėją“ sukurti kursai.

Design Thinking procesas

Magiškas pasaulis su SOLIDWORKS Apps for Kids - toks šio kurso pavadinimas. Tai antroji Robotikos Mokyklos parengta SOLIDWOKRS Apps for Kids mokymų dalis, orientuota į 4-14 metų amžiaus vaikus. Kursas remiasi daugeliui gerai žinomo humanistinio ugdymo principais ir Design Thinking (liet. „Mąstymo Modeliavimas“) metodika, išsivysčiusia XX a. pabaigoje ir ypač pastaraisiais dešimtmečiais tvirtai leidžiančia šaknis ne tik neformaliajame, bet ir formaliajame vaikų ir suaugusiųjų ugdyme. Stipriai į individą, jo unikalumą, kūrybinę laisvę orientuotas humanistinis požiūris ir holistinė jo pasaulėžiūra pasireiškianti per mokslo, meno bei filosofijos sintezę pastebimai rezonuoja su minėta Design Thinking metodika, kurios visa ko pamatas – nevaržoma vaizduote, kritišku mąstymu, ekstensyviu eksperimentavimu bei projektais, o ne sausa teorija grįstas mokymosi, kūrybos ir problemų sprendimo procesas.

Students solve CAD modeling and physics simulation challenges to save a city from various dangers. The end lesson deals with a robotic arm robot that is able to fight and stand-up for itself. 

The course is thus preparing the kids indirectly for real industrial tasks. 

Students should become more confident in their capabilities of becoming engineers and building factory automation, as well as other intricate and strong structures.

„Meikerių“ (gamintojų) pamokų serija sukurta remiantis savarankiškai sugalvotos idėjos gamyba. Naudojant Micro:Bit bus ir programuojama, bet naudojant programavimą kaip priemonę, ne kaip mokymo tikslą. 
Idėja bus svarbiausia. 

Šiame kurse numatyti 7 projektai, kurie kiekvienas susiję su Septyniais technologijų pasauliais. Kiekvienas projektas susideda iš dviejų dalių (pamokų). Pirmoji dalis - konstruojamoji. Studentai vedami naudojantis pamokos eigos lentele. Antroje dalyje studentai sugalvoja savo prototipus ir pristato savarankiškus projektus, pastatytus, remiantis technologinėmis žiniomis, gautomis pirmoje dalyje.

Septynių pasaulių modelis pirmiausia buvo sukurtas www.betamentality.nl vėliau tobulintas www.techniektalent.nu. Modelis naudojamas siekiant mokiniams parodyti, kad technologijos naudojamos visur.
Micro:Bit projektai susieti su šiais Technologijų pasauliais. Tai leidžia mokytojui lengviau pademonstruoti tikrojo pasaulio sąsąją su mokinių projektais.