Modulis „Dirbtinio intelekto įvadas“ susideda iš trijų temų: 1. „Savarankiškas vairavimas naudojant kompiuterinę viziją“ 2. „Mašininio mokymosi agentai žaidimų projekte“ 3. „Robotinė ranka ir kompiuterinė vizija“ Pamokų medžiaga, kurią konsorciumas parengia pirmiau minėtiems dalykams. minėtas temas sudarys 60 valandų (klasės) modulis „Dirbtinio intelekto įvadas“. Pamokos turinys apima mokomąją medžiagą mokiniams ir mokytojo vadovą su nuosekliais pamokų planais, dažniausiai pasitaikančių klaidų sąrašais ir kitomis metodinėmis gairėmis. Įgūdžių ir kompetencijų vertinimo tipą, formatą ir apimtį sprendžia kiekvienos mokyklos partnerės mokytojai. Tikslinė grupė – 16–19 metų mokiniai, studijuojantys IRT profesinio mokymo lygmeniu (ISCED 4), turintys pagrindinius programavimo įgūdžius. Antrinė tikslinė grupė – IKT mokytojai profesinėse mokyklose. Produktas bus prieinamas anglų ir šiomis nacionalinėmis kalbomis: lietuvių, suomių ir vokiečių.